VÝUKA

On-line zápis na školní rok 2024/25 proběhne 2. září od 18 hod.
Rozvrh bude zveřejněn v dostatečném předstihu.